Stöd och material

Här hittar du matnyttigt och praktiskt material på svenska.

Mera information och material hittar du på Utbildningsstyrelsens webbsida

Du hittar också material och information på bl.a följande  sidor:

https://www.oph.fi/sv/utbildning-och-examina/skolans-klubbverksamhet

www.opinkirjo.fi

Beskrivning

Fysiskt aktiv – med glädje!
Detta häfte hör till det motisklubbsmaterial som Koululiikuntaliitto har framställt. Materialet är en del av Utbildningsstyrelsens utvecklingsprogram för klubbverksamhet. Målet med idrottsklubbsmaterialet är att underlätta klubbledarnas arbete med hjälp av olika övningar och uppgifter inom fysisk aktivitet. Detta häfte koncentrerar sig på grundfärdigheterna i fysisk aktivitet. Häftet erbjuder bakgrundsinformation och övningar, som kan användas enskilt eller kombineras för en hel klubblektion.

 

Beskrivning

Glädje och skicklighet av bollspel!
Detta häfte hör till det motionsklubbsmaterial som Koululiikuntaliitto har framställt. Materialet är en del av Utbildningsstyrelsens utvecklingsprogram för klubbverksamhet. Målet med materialet är att underlätta klubbledarnas arbete med planeringen och genomförandet av olika övningar och uppgifter inom fysisk aktivitet. I detta häfte presenteras bollspel, lekar och spelanpassningar för klubbmedlemmar i olika åldrar. Häftet erbjuder stödmaterial med hjälp av vilket klubbledarna kan anpassa bollspel så att de passar för alla deltagare. I häftet finns ett flertal övningar för att träna bollspelens grundfärdigheter samt spelanpassningar som visat sig vara bra. Spelen som presenteras i häftet kan spelas såväl i gymnastiksalar som utomhus. Spelen går
dessutom lätt att anpassa till is- eller vattenspel.

Beskrivning
Detta häfte är en del av det motionsklubbsmaterial som producerats av Koululiikuntaliitto. Materialet har utarbets inom ramen för Utbildningsstyrelsens utvecklingsprogram för klubbverksamhet. Målsättningen är att materialets motionsövningar och uppgifter skall underlätta klubbledarnas arbete. Motionsklubbsmaterialet erbjuder inspiration till upplevelsemotion, naturmotion, orientering, grundfärdigheter inom fysisk aktivitet, lekar och bollspel. Häftet innehåller kunskaper i upplevelse- och naturmotion samt orientering och erbjuder övningar och aktiviteter som kan användas enskilt eller i kombination för planering av hela klubblektioner.
Beskrivning

Handboken hjälper personer som arbetar inom skolans klubbar eller som ämnar gå med i skolans klubbverksamhet genom att ge stöd för planeringen och genomförandet av en högklassig klubbverksamhet. Handboken ger praktiska råd som stöder planeringen för att leda och arrangera klubbar. Råden kompletteras med bilagor i form av färdiga material som underlättar planering, genomförande och utvärdering av klubbverksamheten.