Material

Här samlas material för producenter av morgon- och eftermiddagsverksamhet, rapporter och utredningar, konkreta tips och material för dig som jobbar på eftis samt beskrivningar av projekt på eftisar.

Januari 2020

Beskrivning
Eftisinfo, januari 2020

Morgon- och eftermiddagsverksameten i Svenskfinland - En situationsrapport 2020

Beskrivning

I kartläggningen har man fokuserat främst på personalen, arbetsförhållanden, behörighetsgrad och synen på det egna jobbet samt verksamheten i gruppen. I kartläggningen framkommer också hur mycket morgon- och eftermiddagsverksamheten används i Svenskfinland och bl.a. vad den kostar för familjerna i de olika kommunerna.

Oktober 2019

Beskrivning
Eftisinfo, oktober 2019

Mars 2019

Beskrivning
Eftisinfo, mars 2019

Grundaktiviteter för fysisk aktivitet

Beskrivning

Fysiskt aktiv – med glädje!
Detta häfte hör till det motisklubbsmaterial som Koululiikuntaliitto har framställt. Materialet är en del av Utbildningsstyrelsens utvecklingsprogram för klubbverksamhet. Målet med idrottsklubbsmaterialet är att underlätta klubbledarnas arbete med hjälp av olika övningar och uppgifter inom fysisk aktivitet. Detta häfte koncentrerar sig på grundfärdigheterna i fysisk aktivitet. Häftet erbjuder bakgrundsinformation och övningar, som kan användas enskilt eller kombineras för en hel klubblektion.

 

Bollspel och spelanpassningar

Beskrivning

Glädje och skicklighet av bollspel!
Detta häfte hör till det motionsklubbsmaterial som Koululiikuntaliitto har framställt. Materialet är en del av Utbildningsstyrelsens utvecklingsprogram för klubbverksamhet. Målet med materialet är att underlätta klubbledarnas arbete med planeringen och genomförandet av olika övningar och uppgifter inom fysisk aktivitet. I detta häfte presenteras bollspel, lekar och spelanpassningar för klubbmedlemmar i olika åldrar. Häftet erbjuder stödmaterial med hjälp av vilket klubbledarna kan anpassa bollspel så att de passar för alla deltagare. I häftet finns ett flertal övningar för att träna bollspelens grundfärdigheter samt spelanpassningar som visat sig vara bra. Spelen som presenteras i häftet kan spelas såväl i gymnastiksalar som utomhus. Spelen går
dessutom lätt att anpassa till is- eller vattenspel.

Natur- och upplevelsemotion

Beskrivning
Detta häfte är en del av det motionsklubbsmaterial som producerats av Koululiikuntaliitto. Materialet har utarbets inom ramen för Utbildningsstyrelsens utvecklingsprogram för klubbverksamhet. Målsättningen är att materialets motionsövningar och uppgifter skall underlätta klubbledarnas arbete. Motionsklubbsmaterialet erbjuder inspiration till upplevelsemotion, naturmotion, orientering, grundfärdigheter inom fysisk aktivitet, lekar och bollspel. Häftet innehåller kunskaper i upplevelse- och naturmotion samt orientering och erbjuder övningar och aktiviteter som kan användas enskilt eller i kombination för planering av hela klubblektioner.

Skolans klubbhandbok

Beskrivning

Handboken hjälper personer som arbetar inom skolans klubbar eller som ämnar gå med i skolans klubbverksamhet genom att ge stöd för planeringen och genomförandet av en högklassig klubbverksamhet. Handboken ger praktiska råd som stöder planeringen för att leda och arrangera klubbar. Råden kompletteras med bilagor i form av färdiga material som underlättar planering, genomförande och utvärdering av klubbverksamheten.

Tack för maten

Beskrivning

Marthaförbundets projekt Tack för maten! engagerade de privata svenskspråkiga daghemmen och eftermiddagsverksamheten i Svenskfinland 2015-2019. Projektet riktar sig till barn, föräldrar och personal. Med projektet vill vi utveckla måltiden och bespisningen på daghem och eftisar. Vi jobbar för matglädje, barnens delaktighet, en ökad grönsakskonsumtion och råvaror i säsong.

Ett skräddarsytt eftismaterial finns att beställa från Marthaförbundet.

Pris: 10 euro + porto.

I materialet ingår:

  • Sex veckors mellanmålsmeny
  • Recepthäfte, A4, 20 sidor
  • Övningar för smakskola enligt saperemetoden, A5, 20 sidor
  • Mysteriepåse

Morgon- och eftermiddagsverksamheten i Svenskfinland - En situationsrapport 2016

Beskrivning
Rapporten är en sammanställning av de centrala resultaten från en enkät och utredning som gjordes 2016. Rapporten visar bland annat antalet barn i verksamheten, vem som upprätthåller eftisarna, personalens utbildning, arbetsförhållande och arbetsvillkor samt verksamhetens innehåll och förverkligande.