Lagar och styrdokument för eftisverksamhet

Målet med morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever är att

- stöda hemmets och skolans fostrande arbete samt barnens känslomässiga utveckling och etiska tillväxt.

- främja barnens välmående och jämlikhet i samhället samt förebygga utslagning och öka delaktigheten.

- erbjuda barnen mångsidiga möjligheter att delta i ledd och stimulerande verksamhet samt koppla av i lugn miljö under tillsyn av en lämplig yrkeskunnig personal

Morgon- och eftermiddagsverksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning är avsedd för elever i årskurs 1 och 2 samt elever i övriga årskurser som tagits in eller förts över till specialundervisning.

Kommunerna ansvarar för samordningen av verksamheten och kan antingen själva ordna morgon- och eftermiddagsverksamheten eller köpa tjänsterna av olika organisationer eller sammanslutningar. Kommunerna är dock inte förpliktade att erbjuda verksamheten.

Kommuner som ordnar morgon- och eftermiddagsverksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning beviljas statsandelar för verksamheten. Verksamheten ska omfatta antingen 570 eller 760 timmar per läsår, i genomsnitt 3 eller 4 timmar per dag per elev som deltar i verksamheten. Kommunerna kan uppbära rimliga avgifter (120–160 €/månad) av dem som deltar i verksamheten. Verksamheten kan ordnas under vardagar, i regel mellan kl. 7.00 och 17.00. Det är frivilligt för barnen att delta i verksamheten.

Kommunen ska anta en verksamhetsplan för morgon- och eftermiddagsverksamheten. Verksamheten ska planeras i samråd med hemmen och skolorna, de olika förvaltningarna och aktörerna som ordnar verksamheten. Skolans klubbverksamhet och grundläggande konstundervisning kan vara en del av barnets morgon- och eftermiddagsverksamhet.

Behörighetsvillkoren för eftisledare trädde i kraft 1.8.2009. Läs mera här.