Eftis- och klubbnätverk i Svenskfinland

Varje kommun har en ansvarig tjänsteman eller person som koordinerar verksamheten i den egna kommunen.

Här hittar du kontaktuppgifter till Kommunernas koordinatorer.


Kontaktuppgifter till alla eftisar i Svenskfinland finns på www.svenskskola.fi

 

Sydkustens landskapsförbund arbetar för att utveckla den svenskspråkiga morgon- och eftermiddagsverksamheten och klubbverksamheten i Finland.

Kontaktperson på Sydkusten är:
Monica Martens-Seppelin, utvecklingschef
tfn 050 330 8234
e-post: monica.martens-seppelin(at)sydkusten.fi

Sydkustens samarbetar aktivt med andra aktörer inom området och vi administrerar en ledningsgrupp för eftis- och klubbverksamhet. Gruppen har följande medlemmar:

Sonja Hyvönen (ordförande)
Utbildningsstyrelsen
sonja.hyvonen(a)oph.fi
029 533 1410
www.edu.fi
www.oph.fi

Isabella Franck
Barnavårdsföreningen i Finland
isabella.franck(a)bvif.fi
050 5777 987
www.bvif.fi

Elise Hindström
Ungmartha rf
elise(a)martha.fi
044 280 6813
http://ung.martha.fi

Eva-Lotta Backman-Winqvist
Finlands svenska idrott
eva-lotta(a)idrott.fi
050 524 9624
www.idrott.fi

Maarit Westerén
Förbundet Hem och Skola
maarit.westeren(a)hemochskola.fi
(09) 5657 770
www.hemochskola.fi

Mirva Sandén
Kyrkans central för det svenska arbetet
mirva.sanden(a)evl.fi
(09) 1802 551
www.evl.fi

Monica Martens-Seppelin (sekr.)
Sydkustens landskapsförbund
monica.martens-seppelin(a)sydkusten.fi
050 3308234
www.sydkusten.fi

Helena Pulkkinen
Folkhälsan Syd Ab
helena.pulkkinen(a)folkhalsan.fi
(09) 315 5502
www.folkhalsan.fi

Anne Lindholm
Borgå stad
anne.ch.lindholm(a)porvoo.fi
040)195 2805
www.porvoo.fi

Carina Kekäle
Yrkesakademin i Österbotten
carina.kekale(a)yrkesakademin.fi
050 4070054
www.yrkesakademin.fi