Kurser och seminarier

Sydkusten ordnar regelbundet kurser och seminarier för eftisledare och andra intresserade. Ofta ordnas kurserna i samarbete med andra arrangörer.

Här samlar vi information om intressanta kurser.

Finlands svenska idrott ordnar många roliga och intressanta kurser kring lek och rörelse

Läs mer om kursutbudet på deras webb

Yrkesakademin i Österbotten

ordnar en mängd kortkurser inom social- och hälsovårdsbranchen.
Se listan på kurser här

CLL-Centret för livslångt lärande

ordnar kortkurser och fortbildning för alla inom skola och dagvård.
Läs mer om deras kurser här

Onsdag
28.2
09:00

Läsande eftis -Inspirationsträff för eftisledare

Läsande eftis - Inspirationsträff för eftisledare
Tisdag
5.3
09:00

Läsande eftis -Inspirationsträff för eftisledare

Läsande eftis - Inspirationsträff för eftisledare
Torsdag
7.3
09:00

Läsande eftis -Inspirationsträff för eftisledare

Läsande eftis - Inspirationsträff för eftisledare
Onsdag
20.3
09:00

Läsande eftis -Inspirationsträff för eftisledare

Läsande eftis - Inspirationsträff för eftisledare
Torsdag
21.3
09:00

Läsande eftis -Inspirationsträff för eftisledare

Läsande eftis - Inspirationsträff för eftisledare