Titel
Bollspel och spelanpassningar
Beskrivning

Glädje och skicklighet av bollspel!
Detta häfte hör till det motionsklubbsmaterial som Koululiikuntaliitto har framställt. Materialet är en del av Utbildningsstyrelsens utvecklingsprogram för klubbverksamhet. Målet med materialet är att underlätta klubbledarnas arbete med planeringen och genomförandet av olika övningar och uppgifter inom fysisk aktivitet. I detta häfte presenteras bollspel, lekar och spelanpassningar för klubbmedlemmar i olika åldrar. Häftet erbjuder stödmaterial med hjälp av vilket klubbledarna kan anpassa bollspel så att de passar för alla deltagare. I häftet finns ett flertal övningar för att träna bollspelens grundfärdigheter samt spelanpassningar som visat sig vara bra. Spelen som presenteras i häftet kan spelas såväl i gymnastiksalar som utomhus. Spelen går
dessutom lätt att anpassa till is- eller vattenspel.

Publicerad
1
Skapad
12.08.2019