Nätverksträffar kring eftis- och klubbverksamheten

09.12.2022 kl. 09.00 – 10.30

Kom med och diskutera aktuella frågor inom morgon- och eftermiddagsverksamheten och klubbverksamheten!

Det svenskspråkiga utvecklingsnätverket för morgon- och eftermiddagsverksamheten och skolans klubbverksamhet sammankallar till regionala träffar för ansvarspersoner och koordinatorer i kommuner och organisationer samt övriga intresserade.

Träffarna ordnas på distans via Teams:
8.12.2022, kl. 9-10.30 (Österbotten)
9.12.2022, kl. 9-10.30 (Nyland & Åboland)

Man kan delta i den träff som passar bäst oberoende var man bor. Innehållet är ungefär det samma på båda träffarna.

Ett mera detaljerat program för träffarna sänds i slutet av november.

Som arrangörer medverkar utvecklingschef Monica Martens-Seppelin, Sydkustens landskapsförbund och specialsakkunnig Sonja Hyvönen, Utbildningsstyrelsen.

Anmäl dig senast 5.12 via:
https://link.webropolsurveys.com/S/8B5C7830348B65E2

En länk sänds två dagar före träffen till alla som anmält sig.Plats
På Teams