Skolan en central utvecklare av klubbverksamhet

Klubbverksamheten stöder skolans fostran och undervisning. Med hjälp av en mångsidig och högklassig klubbverksamhet kan man producera välbefinnande för eleverna och hela skolgemenskapen.

Klubbarna blir en etablerad del av skolans verksamhet när man utnyttjar lärarnas, elevernas, familjernas och andra intressentgruppers kunskaper och färdigheter.

Rektorer
Rektorn innehar en central roll i klubbverksamheten
Rektorn påverkar att klubbarna blir till en del av skolans verksamhet. Det är viktigt att förankra hela skolgemenskapen i arbetet för att utveckla och etablera klubbverksamheten.

Rektorn ansvarar för skolans klubbverksamhet. På så sätt är bl.a. justeringen av läsordningar och arrangemanget av lokaler samt utnämnandet och introduktionen av klubbledare naturliga uppgifter för rektorn.

Rektorn stöder åtgärder som utnyttjar lärarnas multiprofessionalism, elevvårdsgruppens kunnande och elevkårens resurser. Rektorn kan till exempel lägga till klubbverksamheten på föredragningslistan för lärarmöten och arrangera en idédag eller annan utbildning. Det är också önskvärt att elevkårens styrelse och rektorn upprätthåller en regelbunden kontakt i ärenden som berör klubbverksamheten.

Rektorn säkerställer att klubbledare som anställs utifrån får en introduktion till principerna för skolans klubbverksamhet och till skolans interna arbetsordning.

Rektorn behöver emellertid inte ensam bära allt ansvar. I början av läsåret lönar det sig för rektorn att tillsammans med de andra lärarna utnämna en klubbansvarig lärare som koordinerar skolans klubbverksamhet.

I början av läsåret bör skolan informera hemmen om skolans klubbverksamhet. Ett föräldramöte är ett bra tillfälle att berätta om klubbverksamhetens mål och praxis samt låta föräldrarna få din röst hörd.
Rektorns uppgifter:
  • justering av läsordningar
  • arrangemang av lokaler
  • utnämnande av en klubbansvarig lärare tillsammans med de andra lärarna
  • val och introduktion av klubbledare
  • förankring av elevkåren till klubbverksamheten
  • stöd för ett multiprofessionellt samarbete
  • stöd för elevkårens och elevvårdsgruppens delaktighet
  • ansvar för samarbetet mellan skolan och hemmen