Samarbetet mellan skolan och hemmen i fråga om klubbverksamheten

Det lönar sig att utnyttja samarbetet mellan skolan och hemmen för att utveckla klubbverksamheten. Skolan bör ta hänsyn till föräldrarna i planeringen, genomförandet och utvärderingen av klubbverksamheten. En lyckad klubbverksamhet skapar en gemenskapskänsla.

I början av läsåret lönar det sig att informera hemmen om klubbar som börjar och arrangera ett föräldramöte som behandlar klubbverksamheten. På föräldramötet har även föräldrarna en möjlighet att framföra sina tankar och önskemål om klubbverksamheten. Under föräldramötet kan man till exempel reservera tid för att diskutera idéer om bra praxis för informering och växelverkan.

Under läsåret bör man reservera tid för att låta föräldrarna få sin röst hörd även i form av till exempel klubbenkäter. Hemmen deltar också i utvärderingen av klubbverksamheten.

Föräldraföreningen är en bra kanal för att utveckla samarbetet mellan skolan och hemmen. Föräldraföreningen kan bland annat utnämna en egen klubbansvarig förälder som fungerar som kontaktperson för samarbetet mellan skolan och hemmen.
I diskussioner om samarbetet kan man uppmärksamma åtminstone följande saker:

  • utnyttjande av föräldramöten
  • information till hemmen
  • delta i utvärderingen av klubbverksamheten
  • föräldraföreningens roll och uppgifter
  • utveckling av gemenskapskänslan

Se också Hem och Skolas webbsidor www.hemochskola.fi