Kommunalt koordinerad klubbverksamhet i skolan

Skolans klubbverksamhet kan göras mångsidigare och högklassigare när kommunen deltar i dess utveckling. När skolans klubbverksamhet koordineras av kommunen kan man utnyttja information, färdigheter och resurser hos olika förvaltningsnämnder och samarbetspartners samt utveckla och etablera verksamheten till en del av den grundläggande utbildningen.

Sektorer

Kommunalt administrerad klubbverksamhet i skolan

För att man ska lyckas utveckla en högklassig, innehållsmässigt mångsidig och kostnadseffektiv klubbverksamhet i skolorna bör kommunens olika förvaltningsnämnder samarbeta med varandra.

I många kommuner administrerar utbildningsnämnderna skolans klubbverksamhet eftersom det faller sig naturligt. Ett tväradministrativt samarbete mellan utbildnings-, kultur- och ungdomsnämnden sker bäst med hjälp av en styrgrupp. Det är bra om åtminstone rektorerna för de skolor som arrangerar klubbverksamhet kan delta i styrgruppen. Styrgruppen planerar och förbereder verksamheten.
I det tväradministrativa samarbetet kan man uppmärksamma åtminstone följande saker:
  •  sammanställningen av styrgruppen
  •  styrgruppens uppgifter
  •  att kommunen har en egen koordinator för klubbverksamheten i skolorna
  •  informationen om skolans klubbverksamhet till kommuninvånarna
  •  det lokala samarbetet för utveckling av klubbverksamhet


Koordinatorn administrerar klubbverksamheten inom kommunen

Det lönar sig för kommunen att utnämna en särskild person som har en helhetsbild av nuläget för skolans klubbverksamhet och utvecklingen av denna.

Koordinatorn ansvarar för klubbarnas praxis och verksamhet samt för samarbetet mellan den tredje sektorn och skolans personal i den egna kommunen. Koordinatorn arrangerar även utbildning och utvecklar olika samarbetsformer. Det faller sig även naturligt att koordinatorn fungerar som stödperson för klubbansvariga lärare.

Koordinatorns uppgifter:

  •  information och kommunikation på kommunal nivå
  •  ordna utbildning på kommunal nivå
  •  ansvar för samarbetet mellan den tredje sektorn och skolorna
  •  ansvar för samarbetet mellan skolornas klubbansvariga lärare
  •  stöd för klubbansvariga lärare i deras arbete