Elevvårdsgruppen deltar i utvecklingen av skolans klubbverksamhet

Ett av syftena med klubbverksamheten är att alla elever ska kunna finna en fritidssysselsättning som intresserar just dem själva och att erbjuda alla elever en möjlighet till en långsiktig fritidssysselsättning. Elevvårdsgruppens medlemmars multiprofessionalism är en bra resurs för att utveckla klubbverksamheten.

Det faller sig naturligt att utnyttja elevvårdsgruppens multiprofessionalism för att uppmuntra och stödja elever inom elevvården i att finna en långsiktig fritidssysselsättning bland skolans klubbar. Det faller sig också naturligt att samarbeta med elevernas föräldrar. Elevvårdsgruppens yrkeskunnighet kan även anlitas för att identifiera elever som saknar fritidssysselsättningar.

Det är mycket viktigt att elevvårdsgruppen deltar i utvecklingen av skolans klubbverksamhet. Det är även önskvärt att elevvårdsgruppen innehar en central roll bland annat i utvecklingen av klubbverksamhetens multiprofessionella praxis. Det lönar sig också att låta elevvårdsgruppen få sin röst hörd i ärenden som berör klubbarnas arbetsmetoder.

Elevvårdsgruppens kunnande kan utnyttjas på många olika sätt, genom:
  • att identifiera elever som saknar fritidssysselsättningar
  • att identifiera elevernas intresseområden och styrkor
  • att styra eleverna till klubbarna
  • att stödja eleverna i få en långsiktig fritidssysselsättning inom klubbverksamheten
  • att utveckla klubbarnas arbetsmetoder
  • att stödja vårdnadshavarna
  • att låta elevvårdsgrupperna få sin röst hörd i fråga om klubbarnas innehåll
  • specialkunnande i elevkännedom
  • utveckling av ett multiprofessionellt samarbete