Att öka elevernas delaktighet i klubbverksamheten

Skolans klubbverksamhet blir inspirerande och motiverande när eleverna själva får delta i att planera, utveckla och genomföra klubbverksamheten. Elevkårens styrelse är en bra resurs i fråga om att öka elevernas delaktighet.

I början av läsåret lönar det sig att presentera skolans klubbverksamhet för eleverna före valet av klubbar. Det är önskvärt att skolan tar emot klubbönskemål redan på våren.

Det lönar sig att anlita elevkårens styrelse när man planerar enkäterna om klubbönskemål, presenterar klubbarna och utvecklar delaktigheten. Elevkåren kan till exempel utnämna en egen klubbrepresentant som fungerar som kontaktperson mellan lärarna, rektorn och elevkåren.

Elevernas delaktighet i klubbarna kan förbättras genom arbetssätt som uppmuntrar eleverna till delaktighet. Det lönar sig att låta eleverna delta i planeringen av klubbarnas innehåll. Eleverna kan också hålla enskilda klubbträffar tillsammans med klubbledaren. Det är viktigt att låta eleverna delta i utvärderingen av klubbverksamheten.

Olika sätt att öka delaktigheten:
  • att lyssna på klubbönskemål
  • att planera klubbarnas innehåll
  • att göra upp klubbregler tillsammans
  • att hålla enskilda klubbträffar tillsammans med klubbledaren
  • arbetssätt som uppmuntrar eleverna till delaktighet
  • att låta elevkårens styrelse delta i arbetet för att utveckla klubbverksamheten
  • elevrepresentation i skolans klubbärenden
  • elevernas presentationer av klubbarna till exempel i skolan, på föräldramöten och för kommunens förvaltningsnämnder
  • klubbdagar där eleverna innehar huvudrollen för planering och arrangemang
  • deltagande i utvärderingen