Bakgrund


Utvecklingen av klubbverksamhet hör till utvecklingen av den grundläggande utbildningens kvalitet
I april 2008 utlyste undervisningsministeriet ett anslag på nästan sex miljoner euro för att utveckla klubbverksamheten i skolorna under åren 2008–2009. Kommunerna kan ansöka om specialstödet via Utbildningsstyrelsen.

Syftet med projektet är att utveckla den grundläggande utbildningens kvalitet, vilket baserar sig på regeringsprogrammet för Matti Vanhanens II regering, budgetpropositionen och utvecklingsprogrammet Utbildning och forskning åren 2007–2012. Projektet stöder även verkställandet av Barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogrammet och Politikprogrammet för barns, ungas och familjers välfärd.

Projektets mål

Projektets mål är att skapa mångsidiga aktiviteter som stöder barns och ungdomars utveckling och blir till en etablerad del av barns och ungas dagliga liv. Utgångspunkten är att alla elever bör ha en möjlighet till att delta i minst en klubb genom hela grundskolan. Det är viktigt att få även sådana elever som annars inte har en möjlighet till regelbundna fritidssysselsättningar att delta i klubbarna.

För att få specialstödet bör kommunen utveckla klubbverksamheten i samarbete med skolor, förvaltningsnämnder och intressentgrupper inom kommunen. Det är viktigt att få elevkårerna, elevvårdsgrupperna och familjerna att delta i utvecklingsarbetet och att göra klubbverksamheten till en etablerad del av skolornas verksamhet. För att få specialstödet bör kommunen ha en självfinansieringsgrad på 25 %.

Ansökningstiden gick ut 31.5.2008 Utbildningsstyrelsen tog emot ansökningar om stöd från sammanlagt fler än 300 kommuner. En ny ansökningstid öppnas i december 08-januari 09.