Stöd för utveckling av skolans klubbverksamhet

Här har vi samlat praktiska råd, tips och idéer för att genomföra och utveckla skolans klubbverksamhet.


Stödtjänsterna riktar sig till

  • klubbledare
  •  lärare
  •  rektorer
  •  elevvårdsgrupper
  •  elevkårer
  •  föräldraföreningar
  •  aktörer från den tredje sektorn
  •  representanter för kommunernas olika sektorer

För att etablera skolans klubbverksamhet som en del av den grundläggande utbildningen krävs ett samarbete mellan alla som deltar i utvecklingsarbetet och en genuin delaktighet. Det bästa resultatet föds ur ett samarbete. Bästa praxis för samarbetspartners varierar i kommunerna. Kommunerna och skolorna uppmuntras till att utnyttja befintliga strukturer, fungerande samarbetsnätverk och arbetsmetoder, samt till att aktivt skapa nya samarbetsmodeller.

Skolans klubbverksamhet definieras i lagen om grundläggande utbildning och i grunderna för läroplanen. Utvecklingsarbetet styrs med andra ord av mål och förordningar.
Skolans klubbverksamhet är noggrant definierad
Med skolans klubbverksamhet avses uttryckligen sådan verksamhet som definieras i 47 § i lagen om grundläggande utbildning och i grunderna för läroplanen. Principerna för anordnandet av klubbverksamhet ska skrivas in i läroplanen. Skolan definierar verksamheten i sin årliga arbetsplan och är därför i en central roll i fråga om att planera och utveckla klubbverksamheten.

Klubbverksamheten är avsedd för elever i årskurs 1–9 i grundskolan. Klubbverksamhet kan även anordnas i läroinrättningar på andra stadiet, men denna verksamhet faller inte inom ramarna för specialstödet för utveckling av klubbverksamhet.

Skolans klubbverksamhet är alltid avgiftsfri och frivillig. Klubbarna får inte utkräva material- eller deltagaravgifter av eleverna.

Klubbarna kan arrangeras före eller efter skoldagen. Om en klubb infaller mitt under skoldagen bör det vara frivilligt för eleverna att delta i denna. Klubbar kan även vid behov arrangeras under kvällstid, så länge som de uppfyller skolans villkor för klubbverksamheten och rektorn har godkänt användningen av lokalerna (bl.a. säkerheten).