Seminariet Meningsfull eftermiddag i skolan ordnades 7.2.2013 på Annegården i Helsingfors

Läs presentationerna här

Nedan kan du bekanta dig med föreläsarnas material från utbildningsdagarna 12.11.2009 i Helsingfors och 24.11.2009 i Vasa

Aktuellt om klubbverksamheten,
Sonja Hyvönen, Utbildningsstyrelsen: PP-presentation
Monica Martens-Seppelin: PP-presentation

Att främja skolbarns känsla av trygghet och välbefinnande.
Ulrika Willför-Nyman: PP-presentation

Klubbverksamheten - i samförstånd mellan skolan och hemmet.
Michaela Romantschuk/Maarit Westerén: PP-presentation

Aktuellt inom morgon- och eftermiddagsverksamheten.
Sonja Hyvönen: PP-presentation
Monica Martens-Seppelin, PP-presentation


2008

Nedan kan du bekanta dig med föreläsarnas material från utbildningsdagarna från Vasa 28.11.2008 och Helsingfors 1.12.2008


Aktuellt inom klubbverksamheten,  Sonja Hyvönen, Utbildningsstyrelsen PP-presentation

Klubbar som stöd i undervisningen - ett skolledarperspektiv, Christer Holmlund, FSL och Inger Nabb, Vikinga skola  PP-presentation

Klubbverksamhet som stöd i fostran - Samarbete mellan hemmet och skolan, Micaela Romatschuk, Förbundet Hem och Skola PP-presentation

Praktiska verktyg för klubbverksamheten, Monica Martens-Seppelin, Sydkustens landskapsförbund PP-presentation

Finskaklubbar vid Vasa övningsskola, Michaela Pörn, Åbo Akademi PP-presentation

Motionsklubbar, Michael Oksanen och Veronica Westerholm, Finlands Svenska Idrott PP-presentation

Vetenskapsklubbar, Erik Holm och Otto Långvik, Resurscenter för vetenskap och teknik PP-presentation

Den 28.8.2008 ordnade Utbildningsstyrelsen ett nationellt seminarium om klubbverksamheten.
Föreläsarnas material från seminariet 28.8.2008 hittar du på www.edu.fi