På klubbar.fi finns material på svenska.
Klicka på underrubrikerna under material till vänster.

Mera information och material hittar du på Utbildningsstyrelsens webbsida

På  finska hittar du också material och information på bl.a följande Utbildningsstyrelsens sidor:

www.edu.fi/perusopetus/kerhotoiminta
www.koululaistentoimintaverkko.fi


och Utvecklingscentralen Läroriks (tidigare Klubbcentralen) sidor
www.opinkirjo.fi