Tvåspråkiga kommuner och utbildningsanordnare som beviljats statsbidrag för klubbverksamhet i skolan:

Björneborgs svenska samskola
Borgå stad
Ekenäs Rudolf Steiner skola
Esbo stad
Grankulla stad
Hangö stad
Helsingfors stad
Ingå kommun
Jakobstad stad
Karleby stad
Korsholms kommun
Korsnäs kommun
Kronoby kommun
Kyrkslätts kommun
Larsmo kommun
Lovisa stad
Malax kommun
Nykarleby stad
Pargas stad
Pedersöre kommun
Raseborgs stad
Sibbo kommun
Sjundeå kommun
Svenska privatskolan i Uleåborg
Tammerfors svenska samskola
Vanda stad
Vasa stad
Vörå kommun
Åbo stad