Understöd för lokal hobbyverksamhet för barn och unga

Regionförvaltningsverken beviljar varje år understöd för lokal hobbyverksamhet för barn och unga. Syftet med understödet är att i enlighet med de mål som undervisnings- och kulturministeriet ställt upp öka barns och ungas jämlika hobbymöjligheter. Ansökningstiden börjar 6.11.2018 och slutar 14.12.2018 kl.16.15.

Läs mer på Regionförvaltningsverkets webbsida

Syftet med stödet är att öka barns och ungdomars möjligheter till fritidsaktiviteter, stärka den sociala gemenskapen och deltagandet bland barn och unga samt ge dem nya mångsidiga upplevelser tillsammans med jämnåriga. Verksamheten kan genomföras av antingen en kommun, en lokal förening eller organisation. Sökandena kan också genomföra samarbetsprojekt, och verksamheten kan enligt behov ordnas över kommungränserna. Understöd beviljas inte skolor eller utbildningsanordnare, oregistrerade sammanslutningar, sammanslutningar som eftersträvar ekonomisk vinst eller privatpersoner.


Utbildningsstyrelsen utlyser statsunderstöd, 2018

Av anslaget i statens budget för år 2018 utlyser Utbildningsstyrelsen ett statsunderstöd för utveckling av skolornas klubbverksamhet. För ändamålet har reserverats ca 5,8 miljoner euro. Statsunderstödet kan sökas av kommuner, samkommuner och privata utbildningsanordnare.

Den elektronisk ansökningsblanketten kan fyllas i under tiden 6.2-10.3.2018.

För mer information: Sonja Hyvönen, förnamn.efternamn@oph.fi eller tfn 029 533 1072

Se Utbildningsstyrelsens webbsida för mera information, anvisningar och ansökningsblanketter.


EDUCA 2019

Utbildningsmässa 25-26.1.2019 på Helsingfors mässcentrum.
Mycket program ordnas på svenska, läs mera här


Ungdomsparlamentet 2018

Ungdomsparlamentets plenum hölls i riksdagen 23.3.2018. Anmälningstiden har gått ut. Följande plenum hålls 2020.

I plenum deltar 199 elevledamöter från 110 skolor.  Dessutom får en journalistelev och en klubbledare från varje parlamentsklubb medverka.

Läs mera här


 


Äldre inlägg och pressmeddelanden

 

Kvalitetskriterier för morgon- och eftermiddagsverksamheten och skolans klubbverksamhet har utkommit

Läs mera om kvalitetsarbetet här

En bilaga om klubbverksamheten kommer ut med tidningen Läraren och tidningen Hem och Skola i september 2011!

Bilagan innehåller artiklar och fakta om klubbverksamhet i olika former från olika skolor i Svenskfinland.

Broschyren "Information för kommunens beslutsfattare om skolans klubbverksamhet" har utkommit och kan beställas. Se broschyren här


Pressmeddelande 8.10.209 från Utbildningsstyrelsen om Klubbverksamheten.
Läs pressmeddelandet här


Aktuella kurser hittar du här

Media uppmärksammar klubbverksamheten!
- Läs artikel i Österbottens Tidning 5.2.2009 här

 

Debattartiklar
- Arbetsgruppen för klubbverksamheten sände i mars 2009 in en debattartikel på både finska och svenska till olika tidningar i Finland. I den svenska pressen har debattartikeln publicerats i ÅU (6.3), Borgåbladet (7.3) och HBL (9.3).
Läs insändaren här

PRESSMEDDELANDEN
1.12.2008, Skolklubbens återkomst, läs pressmeddelandet
28.11.2008, Nya skolklubbar skapas i Österbotten, läs pressmeddelandet
3.11.2008, Skolklubbarna kommer igen, läs pressmeddelandet