Utbildningsstyrelsen utlyser statsunderstöd, 2017

Av anslaget i statens budget för år 2017 utlyser Utbildningsstyrelsen ett statsunderstöd för utveckling av skolornas klubbverksamhet. För ändamålet har reserverats ca 5,8 miljoner euro. Statsunderstödet kan sökas av kommuner, samkommuner och privata utbildningsanordnare.

Den elektronisk ansökningsblanketten kan fyllas i under tiden 6.2-10.3.2017.

För mer information: Sonja Hyvönen, förnamn.efternamn@oph.fi eller tfn 029 533 1072

Se Utbildningsstyrelsens webbsida för mera information, anvisningar och ansökningsblanketter.


EDUCA 2017

Utbildningsmässa 27-28.1.2017 på Helsingfors mässcentrum.
Mycket program ordnas på svenska, läs mera här


Ungdomsparlamentet 2016

Ungdomsparlamentets nästa plenum hålls i riksdagen fredag 15.4.2016. Anmälningstiden har gått ut.

I plenum deltar 199 elevledamöter från 110 skolor.  Dessutom får en journalistelev och en klubbledare från varje parlamentsklubb medverka.

Läs mera här


Understöd för lokal hobbyverksamhet för barn och unga

Undervisnings- och kulturministeriet utlyser statsunderstöd att sökas för lokal hobbyverksamhet för barn och unga förutsatt att riksdagen i statsbudgeten för 2017 anvisar de anslag som behövs för ändamålet. Ansökningstiden går ut 15.12.2016. 

Läs mer på Undervisningsministeriets webbsida

Syftet med stödet är att öka barns och ungdomars möjligheter till fritidsaktiviteter, stärka den sociala gemenskapen och deltagandet bland barn och unga samt ge dem nya mångsidiga upplevelser tillsammans med jämnåriga. Verksamheten kan genomföras av antingen en kommun, en lokal förening eller organisation. Sökandena kan också genomföra samarbetsprojekt, och verksamheten kan enligt behov ordnas över kommungränserna. Understöd beviljas inte skolor eller utbildningsanordnare, oregistrerade sammanslutningar, sammanslutningar som eftersträvar ekonomisk vinst eller privatpersoner.

Kvalitetskriterier för morgon- och eftermiddagsverksamheten och skolans klubbverksamhet har utkommit

Läs mera om kvalitetsarbetet härÄldre inlägg och pressmeddelanden

En bilaga om klubbverksamheten kommer ut med tidningen Läraren och tidningen Hem och Skola i september 2011!

Bilagan innehåller artiklar och fakta om klubbverksamhet i olika former från olika skolor i Svenskfinland.

Broschyren "Information för kommunens beslutsfattare om skolans klubbverksamhet" har utkommit och kan beställas. Se broschyren här


Pressmeddelande 8.10.209 från Utbildningsstyrelsen om Klubbverksamheten.
Läs pressmeddelandet här


Aktuella kurser hittar du här

Media uppmärksammar klubbverksamheten!
- Läs artikel i Österbottens Tidning 5.2.2009 här

 

Debattartiklar
- Arbetsgruppen för klubbverksamheten sände i mars 2009 in en debattartikel på både finska och svenska till olika tidningar i Finland. I den svenska pressen har debattartikeln publicerats i ÅU (6.3), Borgåbladet (7.3) och HBL (9.3).
Läs insändaren här

PRESSMEDDELANDEN
1.12.2008, Skolklubbens återkomst, läs pressmeddelandet
28.11.2008, Nya skolklubbar skapas i Österbotten, läs pressmeddelandet
3.11.2008, Skolklubbarna kommer igen, läs pressmeddelandet