Sydkusten landskapsförbund
Monica Martens-Seppelin
e-post: monica.martens-seppelin (at) sydkusten.fi
Georgsgatan 29 A 3
00100 Helsingfors
tfn: (09) 618 212 33
fax: (09) 618 212 00


Förbundet Hem och Skola
Maarit Westerén
e-post: maarit(at)hemochskola.fi
Micaela Romantschuk
e-post: micaela@hemochskola.fi
Nylandsgatan 17 D
00120 Helsingfors
tfn: (09) 5657770